STRAVA
    Odkaz Testů / vět
1
Určení podmětu a přísudku 10 vět
2
Najdi přísudek 10 vět
3
Větné členy I. 10 vět
4
Větné členy II. 10 vět
5
Větné členy III. 10 vět
6
Větné členy IV. 10 vět
7
Určení přívlastku 10 vět
8
Větný rozbor 10 vět
9
Věta jednoduchá / souvětí ? 20 vět
10
Větná stavba souvětí 10 vět
11
Druhy souvětí, souřadné, podřadná, druhy vedlejších vět, vztahy vět hlavních 10 x test / 100 vět